ליטיגציה

 

משרדנו מייצג לקוחות בסכסוכים חוזיים ובעניינים עסקיים מסחריים מגוונים, תוך מתן דגש על מציאת פתרונות יצירתיים אשר מתאימים לצרכיו ורצונו של הלקוח, בכל הערכאות. בנוסף, משרדנו מעניק ייעוץ מקדמי לצורך בניית אסטרטגיה הצופה סכסוך משפטי.

עורכות הדין במשרד טיפלו בתיקים מורכבים ובסכסוכים תקשורתיים אשר בין היתר כללו תביעות נגד תאגידים בנקאיים, סכסוכים עסקיים, סכסוכים בין שותפים, סכסוכים בין נושאי משרה לבין התאגיד, תביעות נגזרות ועוד.