חדלות פירעון - תאגידים

תחום חדלות הפירעון והבראת תאגידים דורש הבנה משפטית ייחודית וניסיון מעשי, ומשלב בתוכו מגוון תחומים משפטים-כלכליים, כגון דיני חברות או דיני עמותות, ליטיגציה, אחריות נושאי משרה, מימון ועריכת תוכניות הבראה וכיו"ב.

עורכות הדין במשרדנו טיפלו בתיקים רבים של תאגידים בהליכי חדלות פירעון והבראה (חברות פרטיות, חברות ציבוריות, עמותות) ובין היתר בתיקי פירוק מורכבים מהגדולים והמתוקשרים בארץ, הקפאות הליכים, הסדרי חוב, אכיפת שעבודים, כינוס נכסים וכיו"ב. ניסיוננו המשפטי כולל ייצוג בעלי תפקיד שמונו ע"י בית המשפט, כמו גם ייצוג נושים, בעלי מניות או נושאי משרה בתאגידים השונים.