בוררות וגישור 

הליכי בוררות וגישור מהווים לעתים דרך חלופית מומלצת לפתרון סכסוכים משפטיים מגוונים - סכסוכים בעלי אופי מסחרי ואזרחי, סכסוכים במקרקעין, סכסוכים בין בני משפחה בקשר עם מחלוקות רכושיות ו/או מסחריות וכיו"ב.

משרדנו מייצג הן תאגידים והן יחידים בהליכים משפטיים אלו ליישוב הסכסוכים בדרך יעילה תוך מתן דגש למציאת פתרון יצירתי לסכסוך.