תאגידים ומשפט מסחרי

משרדנו מעניק ייעוץ במגוון סוגיות משפטיות הקשורות בניהול השוטף של התאגיד, לרבות מתן ייעוץ לבעלי מניות, דירקטורים ועוד.

בנוסף, משרדנו מתמחה בעריכת חוזים ומתן ייעוץ וטיפול משפטי בהתקשרויות מסחריות מגוונות, לרבות ניסוח הסכמים מסחריים בקשת רחבה ביותר של נושאים ותחומים (לרבות הסכמי זיכיון, הסכמי מייסדים, הסכמים למתן שירותים, הסכמי רכישת מניות ועוד) וכן ליווי בניהול משא ומתן, תוך כדי הסדרת מערכות ומבנה היחסים עם שותפים, לקוחות, נותני שירותים וכיו"ב.